Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CALL FOR PAPERS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CALL FOR PAPERS

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy

Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku

 

Polskie Towarzystwo Religioznawcze i Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, 29 czerwca – 1 lipca 2020 r.

 

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Tim Jensen, Uniwersytet Danii Południowej, Przewodniczący IAHR.

 

Pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku religia jako przedmiot badań empirycznych i rozważań teoretycznych zajmuje istotne miejsce na mapie współczesnej nauki. Wśród dyscyplin naukowych podejmujących badania nad religią szczególne miejsce przypada religioznawstwu. Jego powołaniem jest dostarczenie narządzi intelektualnych pozwalających zrozumieć lub wyjaśnić funkcjonowanie systemów religijnych w kontekstach społecznych i kulturowych w teraźniejszości i przeszłości.

Współczesne religioznawstwo pozostaje w dialogu z innymi dyscyplinami prowadzącymi badania empiryczne nad zjawiskami religijnymi: antropologią, etnologią, socjologią, historią, psychologią, archeologią, kulturoznawstwem, performatyką, literaturoznawstwem, kognitywistyką, politologią, by wymienić niektóre z nich. Chcemy, aby VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy stał się miejscem spotkania i wymiany idei wytworzonych przez naukowców badających zjawiska religijne z różnych perspektyw w ramach paradygmatu nauk humanistycznych i społecznych.

 

Mottem VI Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego są trzy kluczowe kwestie:

Wiara – wyobraźnia – wiedza.

  1. Wiara: z faktu, że dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem badawczym i intelektualnym, wypływa szereg pytań badawczych. Jakie mechanizmy psychologiczne, społeczne i kulturowe sprawiają, że ludzie wytwarzają i przekazują wyobrażenia o istnieniu istot lub mocy nadprzyrodzonych? W jaki sposób przekonania religijne kształtują zachowania indywidualne i zbiorowe, zarówno rytualne, jak i codzienne?
  2. Wyobraźnia: religia może być kluczową częścią wyobraźni społecznej kształtującej systemy znaczeń i wartości. W jaki sposób wyobrażenia religijne wpływają na praktyki społeczne, definiowanie przynależności i tożsamości oraz wizje przeszłości i przyszłości?
  3. Wiedza: jakie miejsce zajmują wyobrażenia religijne, wytworzone w ramach dyskursu, który przypisuje sobie nie-ludzkie pochodzenie, w ludzkich schematach poznawczych?

Zapraszamy do przesyłania abstraktów będących odpowiedzią na te, oraz inne, nie sformułowane tu pytania, które prowadzą do lepszego zrozumienia zjawisk religijnych w kontekstach społecznych i kulturowych. Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z deklaracją International Association for the History of Religion podzielaną przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze, celem organizacji jest „promowanie (…) krytycznych, analitycznych i między-kulturowych badań nad religią w przeszłości i teraźniejszości. Kongres nie jest zatem forum dla wystąpień o charakterze konfesyjnym i apologetycznym. 

 

Wystąpienia kongresowe będą się odbywały w języku polskim lub angielskim.

 

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania zarówno indywidualnych referatów, jak i propozycji paneli. Zgłoszenie panelu powinno zawierać listę wszystkich uczestników (od 4 do 5) wraz z abstraktami i informacją na temat afiliacji przewodniczącego panelu i jego uczestników. Wystąpienia nie powinny przekraczać 20-25 minut.

Termin wysyłania wszystkich zgłoszeń upływa 23 lutego 2020 roku. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł oraz krótki abstrakt (do 250 słów), nazwisko i afiliację autora.

Komitet Naukowy Kongresu dokona selekcji zgłoszeń do 28 lutego 2020 roku.

Zaakceptowani uczestnicy kongresu są proszeni o rejestrację do 1 kwietnia i uiszczenie opłaty wysokości 430 złotych.

Abstrakty należy przesyłać na adres kongres.ptr@uj.edu.pl

 

Komitet Naukowy Kongresu

Lech Trzcionkowski (Przewodniczący)

Irena Borowik

Cezary Galewicz

Piotr Kłodkowski

Jerzy Kojkoł

Dominika Motak

Zbigniew Pasek

Andrzej Szyjewski

 

 

Pliki do pobrania
pdf
VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy_CFP
pdf
The Sixth International Congress of Religious Studies_CFP