Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CALL FOR PAPERS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CALL FOR PAPERS

VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy 

Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku 

  

Polskie Towarzystwo Religioznawcze  

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Wydział Humanistyczny AGH 

 

Kraków, 27 września  1 października 2021 r. 
[poprzedni termin: 25  30 maja 2021]

  

Zaproszeni goście:

 

prof. Tim Jensen, University of Southern Denmark, Przewodniczący IAHR

prof. Volkhard Krech, Ruhr-Universität Bochum 

dr hab. Agata S. Nalborczyk, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

 

  

Pod koniec drugiego dziesięciolecia XXI wieku religia jako przedmiot badań empirycznych i rozważań teoretycznych zajmuje istotne miejsce na mapie współczesnej nauki. Wśród dyscyplin naukowych podejmujących badania nad religią szczególne miejsce przypada religioznawstwu. Jego powołaniem jest dostarczenie narządzi intelektualnych pozwalających zrozumieć lub wyjaśnić funkcjonowanie systemów religijnych w kontekstach społecznych i kulturowych w teraźniejszości i przeszłości. 

 

Współczesne religioznawstwo pozostaje w dialogu z innymi dyscyplinami prowadzącymi badania empiryczne nad zjawiskami religijnymi: antropologią, etnologią, socjologią, historią, psychologią, archeologią, kulturoznawstwem, performatyką, literaturoznawstwem, kognitywistyką, politologią, by wymienić niektóre z nich. Chcemy, aby VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy stał się miejscem spotkania i wymiany idei wytworzonych przez naukowców badających zjawiska religijne z różnych perspektyw w ramach paradygmatu nauk humanistycznych i społecznych. 

 

Motywami przewodnimi VI Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego są cztery kluczowe kwestie:

 

Wiara – wyobraźnia – wiedza 

  1. Wiara: z faktu, że dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem badawczym i intelektualnym, wypływa szereg pytań badawczych. Jakie mechanizmy psychologiczne, społeczne i kulturowe sprawiają, że ludzie wytwarzają i przekazują wyobrażenia o istnieniu istot lub mocy nadprzyrodzonych? W jaki sposób przekonania religijne kształtują zachowania indywidualne i zbiorowe, zarówno rytualne, jak i codzienne? 
  1. Wyobraźnia: religia może być kluczową częścią wyobraźni społecznej kształtującej systemy znaczeń i wartości. W jaki sposób wyobrażenia religijne wpływają na praktyki społeczne, definiowanie przynależności i tożsamości oraz wizje przeszłości i przyszłości? 
  1. Wiedza: refleksja nad religią to także stawianie pytań wyłaniających się stopniowo wraz z rozwojem nauki i technologii. Z kognitywistycznego punktu widzenia ważne jest na przykład pytanie, jakie miejsce zajmują wyobrażenia religijne, wytworzone w ramach dyskursu, który przypisuje sobie nie-ludzkie pochodzenie, w ludzkich schematach poznawczych. Problematyką nową, na którą chcemy położyć nacisk, jest transfer religia – technologia. Wejście ludzkości w dobę algorytmów, komputerów kwantowych i Virtual Reality nieodwracalnie zmieniło każdy obszar życia. Zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób wpłynęło ono na religię w aspekcie instytucjonalnym, egzystencjalnym i poznawczym?

 

Zapraszamy do przesyłania abstraktów będących odpowiedzią na te oraz inne, nie sformułowane tu pytania, które prowadzą do lepszego zrozumienia zjawisk religijnych w kontekstach społecznych i kulturowych. Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z deklaracją International Association for the History of Religion podzielaną przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze, celem organizacji jest „promowanie (…) krytycznych, analitycznych i między-kulturowych badań nad religią w przeszłości i teraźniejszości. Kongres nie jest zatem forum dla wystąpień o charakterze konfesyjnym i apologetycznym. 

  

Wystąpienia kongresowe będą się odbywały w języku polskim lub angielskim. 

  

Organizatorzy zapraszają do zgłaszania zarówno indywidualnych referatów, jak i propozycji paneli. Zgłoszenie powinno zawierać tytuł oraz krótki abstrakt (do 250 słów), nazwisko i afiliację autora. Zgłoszenie panelu powinno zawierać listę wszystkich uczestników (od 4 do 5) wraz z abstraktami i informacją na temat afiliacji przewodniczącego panelu i jego uczestników. Wystąpienia nie powinny przekraczać 20 minut.  

Zgłoszenia należy przesyłać na adres kongres.ptr@uj.edu.pl 

 

Osoby, których zgłoszenia zostały wcześniej zaakceptowane, o ile zechcą, mogą zmienić, uzupełnić lub poprawić swoje tematy i abstrakty wystąpień. W takiej sytuacji prosimy o zaznaczenie, że jest to zgłoszenie poprawione.  

Termin nadsyłania zgłoszeń (nowych i poprawionych) upływa  1 grudnia 2020 roku 

Komitet Naukowy Kongresu dokona selekcji zgłoszeń do 21 grudnia 2020 roku. 

Zaakceptowani uczestnicy kongresu są proszeni o rejestrację i uiszczenie opłaty wpisowego do 29 stycznia 2021. 

Opłata konferencyjna wynosi 430 złotych (+ 120 złotych za uczestnictwo w bankiecie [opcjonalnie]). 

 

Szczegółowe informacje na stronie Kongresu: www.kongres.religioznawstwo.uj.edu.pl